';
خصوصیات کلی محاسب ارقام ویرا....قابل اتکامتعهدحرفه ای

افتخار این است که در طول دوران خدمات دهی بهترین مشاور و کارگزار شما باشیم.

خدمات حسابرسی و کنترل های داخلی
انجام این خدمات توسط تیم با تجربه محاسب ارقام ویرا
این تیم با دراختیار داشتن اطلاعات مهم ، به مدیران کمک میکند تا برای رسیدن به اهداف خود درراستای ارزش یابی منظم واحد های حوزه مدیریتی نسبت به استقرارسامانه کنترل های داخلی اقدام نمایند.چراغ هدایت و اطمینان بخش و مشاوره ای مستقل و بی طرفانه است تامدیران بتوانند بهترین روش کنترل های داخلی را برای رسیدن به اهداف خود اتخاذ ودنبال کنند
ثبت دفاتر قانونی
تبت دفاتر قانونی به صورت کاملا حرفه ای و اصولی
اطلاعات طبقه بندي شده موجبات تهيه و تنظيم صورت هاي مالي (ترازنامه ، صورت سود و زيان ، جريان وجوه نقد، صورت حساب سود و زيان انباشته ) براي کارفرما فراهم خواهد آورد .اگر اين کارتوسط افراد خبره و داراي حرفه و با توالي خاص حسابداري صورت پذيرد امکان هرگونه سوء استفاده احتمالي سلب خواهد شدبهتر است قبل از اينکه با نحوه تحرير دفاتر قانوني آشنا شويد با دقت آيين نامه تحرير دفاتر را مطالعه نمايند .

خدمات مشاوره
ارائه خدمات مشاوره ای حرفه ای در زمینه حسابداری
مشاوره تخصصی مدیریت ، مالی و سرمایه گذاری ، مشاوره در امور مالیاتی ، بیمه ، بانكی و تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور درهیات های حل اختلاف مالیات ، مشاوره و ارائه راهکار و پیشنهاد و پیگیری درخصوص امور کارکنان ازجمله حقوق و دستمزد.

خدمات

خدمات حسابرسی و کنترل های داخلی

• با دراختیار داشتن اطلاعات مهم ، به مدیران کمک میکند تا برای رسیدن به اهداف خود درراستای ارزش یابی منظم واحد های حوزه مدیریتی نسبت به استقرارسامانه کنترل های داخلی اقدام نمایند
• چراغ هدایت و اطمینان بخش و مشاوره ای مستقل و بی طرفانه است تامدیران بتوانند بهترین روش کنترل های داخلی را برای رسیدن به اهداف خود اتخاذ ودنبال کنند
• مدیران را ازصحت گزارشات مالی و رعایت استانداردها آگاه و مطمئن می سازد.
• مدیران را ازمیزان رعایت بخشنامه ها آیین نامه ها ودستورالعملها مطلع می نماید.
• اطینان میدهد که کنترل های داخلی بنحو صحیح ومطلوبی اجرا میشود
• نسبت به شناسایی نقاط قوت و ضعف وارائه روش های مناسب جهت ارتقاء کمی و کیفی عملیات مالی واحدها اقدام مینماید
با توجه به موارد فوق الذکرکلیه شرکت ها، مؤسسات ،سازمانهای دولتی و واحد های تولیدی و خدماتی درهرحرفه ای که باشند میتواند ازتوانمندیهای حسابرسی داخلی درراستای بهبود کیفیت مدیریت خود بهره مند گردند

ثبت دفاتر قانونی

اطلاعات طبقه بندي شده موجبات تهيه و تنظيم صورت هاي مالي (ترازنامه ، صورت سود و زيان ، جريان وجوه نقد، صورت حساب سود و زيان انباشته ) براي کارفرما فراهم خواهد آورد .
اگر اين کارتوسط افراد خبره و داراي حرفه و با توالي خاص حسابداري صورت پذيرد امکان هرگونه سوء استفاده احتمالي سلب خواهد شد
بهتر است قبل از اينکه با نحوه تحرير دفاتر قانوني آشنا شويد با دقت آيين نامه تحرير دفاتر را مطالعه نمايند . بيشتر واحد ها ، اصناف و مالکان واحد هاي تجاري و همچنين فعالان حوزه مالي درطي دوره با مشکل عدم رعايت اصول يا گام هاي مهم در نحوه تحرير دفاتر قانوني مواجه ميشوند . نياز است مديران توجه ويژه اي به امر مهم داشته باشند

طراحی و عملیات اجرایی

  • شرح وظایف
  • طبقه بندی مشاغل
  • طراحی ساختار سازمانی
  • استقرارنظام مالی متناسب بانوع فعالیت
  • طراحی نظام مالی متناسب بانوع فعالیت
  • اصلاح و بهینه سازی نظام مالی متناسب بانوع فعالیت
    تهیه و تدوین ایین نامه ها و دستورالعمل ها ی مالی متناسب با نوع فعالیت

صورت مالی و گزارش مدیریتی

تهیه ترازنامه
تهیه صورت سود و زیان
تهیه جریان وجوه نقد
تهیه صورت حساب سود و زیان انباشته
تهیه گزارش های مالی
تهیه گزارش های مدیریتی
تهیه گزارش های میان دوره ای و سالانه

خدمات مشاوره

• مشاوره در ارتباط با رعايت قوانين بيمه تامين اجتماعي و بالاخص قراردادهاي پيمانکاري از مرحله اخذ کد کارگاه تا اخذ مفاصا حساب تامين اجتماعي و ارائه راهکارهاي مناسب بمنظور جلو گيري از جرائم احتمالی .
• مشاوره در امور مالیاتی ، بیمه ، بانكی و تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور درهیات های حل اختلاف مالیات.
• مشاوره تخصصی مدیریت ، مالی و سرمایه گذاری .
• مشاوره و ارائه راهکارهاي مالياتي و اجراي صحيح قوانين مالياتي جهت جلوگيري از پرداخت جرائم و ماليات مضاعف
• مشاوره و ارائه پيشنهاد و در انتخاب و تهيه نرم افزار و بازنگري نرم افزاري و سخت افزاري سيستم مالي موجود و ارتقاء آن متناسب با حجم و موضوع فعاليت .
• مشاوره و ارائه راهکار و پیشنهاد و پیگیری درخصوص امور کارکنان ازجمله حقوق و دستمزد .
• مشاوره ، ارائه راهکار ، پیشنهاد و پیگیری انجام عملیات حسابداری درتمام زمینه های امور مالی .

اعضای هیت مدیره

پرویز ساعدپناه

مدیر اجرایی

تحصیلات: لیسانس حسابداری

ایمیل : saedpanah@ma-vira.com

مصطفی رضایی فرخ

مدیر عامل

تحصیلات: فوق لیسانس حسابداری

ایمیل : rezaei@ma-vira.ir

داوود شاهانی

رییس هیپت مدیره

تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت مالی

ایمیل : shahani@ma-vira.ir