شرکت محاسب ارقام ویرا

با کادری متخصص و با تجربه آماده خدمت رسانی در زمینه خدمات حسابداری و مالی می باشد

خدمات شرکت محاسب ارقام ویرا

 • با در اختیار داشتن اطلاعات مهم، به مدیران کمک می کند تا برای رسیدن به اهداف خود در راستای ارزش یابی منظم واحدهای حوزه مدیریتی نسبت به استقرار سامانه کنترل های داخلی اقدام نمایید.
 • چراغ هدایت و اطمینان بخش و مشاوره ای  مستقل و بی طرفانه است تا مدیران بتوانند بهترین روش کنترل های داخلی را برای رسیدن به اهداف خود اتخاذ و دنبال کنند
 • مدیران را از صحت گزارشات مالی و رعایت استانداردها آگاه و مطمئن می سازد
 • اطمینان می دهد که کنترل های داخلی به نحو صحیح و مطلوبی اجرا میشود
 • نسبت به شناسایی نقاط قوت و ضعف و ارائه روش های مناسب جهت ارتقاء کمی و کیفی عملیات مالی واحدها اقدام مینماید
 • با توجه به موارد فوق کلیه شرکت ها ،موسسات ، سازمان های دولتی و واحدهای تولیدی و خدماتی در هر حرفه ای که باشد میتواند از توانمندیها ی حسابرسی داخلی در راستای بهبود کیفیت مدیریت خود بهره مند گردد
 • اطلاعات طبقه بندی شده موجبات تهیه و تنظیم صورت های مالی (تراز نامه ، صورت سود و زیان، جریان وجوه نقد، صورت حساب سود و زیان انباشته) برای کارفرما فراهم خواهد آورد.
 • اگر این کار توسط افراد خبره و دارای حرفه و با توالی خاص حسابداری صورت پذیرد امکان هرگونه سوءاستفاده احتمالی سلب خواهد شد.
 • بهتر است قبل از اینکه با نحوه تحریر دفاتر قانونی آشنا شوید. با دقا آیین نامه  تحریر دفاتر را مطالعه نمایید. بیشتر واحدها ، اصناف و مالکان واحدهای تجاری و همچنین فعالان حوزه مالی  در طی دوره با مشکل عدم رعایت اصول یا گام های مهم در نحوه تحریر دفاتر قانونی مواجه می شوند. نیاز است توجه ویژه ای به امر مهم داشته باشند
 • شرح وظایف
 • طبقه بندی مشاغل
 • طراحی ساختار سازمانی
 • استقرار نظام مالی متناسب با نوع فعالیت
 • اصلاح و بهینه سازی نظام مالی متناسب با نوع فعالیت
 • تهیه و تدوین ایین نامه ها و دستورالعمل های مالی متناسب با نوع فعالیت
 • تهیه تراز نامه
 • تهیه صورت سود و زیان
 • تهیه جریان وجوه نقد
 • تهیه صورت حساب سود و زیان انباشته
 • تهیه گزارش های مالی
 • تهیه گزارش های میان دوره ای و سالیانه
 • مشاوره در ارتباط با رعایت قوانین بیمه تامین اجتماعی و بالاخص قرارداردهای پیمانکاری از مرحله اخذ کد کارگاه تا اخذ مفاصا حساب تامین اجتماعی و ارائه راهکارهای مناسب به منظور جلوگیری از جرائم احتمالی
 • مشاوره در امور مالیاتی ، بیمه ، بانکی و تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور در هیات های حل اختلاف مالیات
 • مشاوره تخصصی مدیریا ، مالی و سرمایه گذاری
 • مساوره و ارائه راهکارهای مالیاتی و اجرای صحیح قوانین مالیاتی جهت جلوگیری از پرداخت جرائم و مالیات مضاعف
 • مشاوره و ارائه راهکار و پیشنهاد در انتخاب و تهیه نرم افزار و بازنگری نرم افزاری و سخت افزاری سیستم مالی موجود و ارتقاء آن متناسب با حجم و موضوع فعالیت
 • مشاوره و ارائه راهکار و پیشنهاد و پیگیری در خصوص امورکارکنان از جمله حقوق و دستمزد
 • مشاوره و ارائه راهکار، پیشنهاد و پیگیری انجام عملیات حسابداری در تمام زمینه های امور مالی